Cách viết Headlines trong bài báo tiếng Anh

Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay trung tâm Anh ngữ iGIS sẽ cung cấp cho các bạn những bí quyết khi viết tiêu đề trong các bài báo tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để ứng dụng trong khi viết bài nhé!

Cách viết Headlines trong bài báo tiếng Anh

Cách viết Headlines trong bài báo tiếng Anh

Các quy tắc viết headlines trong bài báo tiếng Anh

Quy tắc thứ nhất: Các tiêu đề (headlines) trong bài báo tiếng Anh thường sử dụng to để nói đến những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, chia ở thì quá khứ để nói về sự kiện xảy ra trong quá khứ xa, sử dụng thì hiện tại đơn để nói về các sự việc đã xảy ra ở gần thời điểm nói.

Ví dụ 1: Mr.Obama is going to visit Vietnam next week=> Mr.Obama to visit Vietnam next week

Ví dụ 2: A man attacked a family in Tokyo last month => Man attacked a family.

Ví dụ 3: An official Bush annouced increasing gold price in Hanoi city yesterday => Official announces increasing gold price in Hanoi. 

Quy tắc thứ hai: 3 mạo từ a, an, the, tính từ và ngày tháng cụ thể ít khi được sử dụng viết Headlines, danh từ, động từ chính, và các khoảng thời gian thường được sử dụng.

Ví dụ: A company had to close for a month because of a attack last week => Company closed a week.

Quy tắc thứ ba: Nếu câu chính ở thể bị động, bỏ động từ be và giữ nguyên quá khứ phân từ.

Ví dụ: The director’s expensive car has been stolen in car parking place => Director’s expensive car was stolen.

Hy vọng Trung tâm ngoại ngữ iGIS mang đến cho các bạn bài học bổ ích để bạn có thêm những kiến thức về cách viết tiêu đề bài báo trong tiếng Anh

iGIS – Mai Hường – Sưu tầm

Comments