Cách sử dụng số trong tiếng Anh (phần 2)

Chào các bạn,

Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bài học Cách sử dụng số trong tiếng Anh. Ở phần trước, iGIS đã giới thiệu cho các bạn cách dùng hai dạng số: số thứ tự và số đếm rồi; trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những trường hợp sử dụng phân số và số thập phân nhé!

 

I. Phân số

Cách dùng số trong tiếng Anh

Chúng ta thường sử dụng số thứ tự để nói về phân số (fractions):

 • 1/2 – a half
 • 1/3 – a third
 • 2/3 – two thirds
 • 1/4 – a quarter (a fourth)
 • 3/4 – three quarters (three fourths)
 • 1/5 – a fifth
 • 2/5 – two fifths
 • 1/6 – a sixth
 • 5/6 – five sixths
 • 1/7 – a seventh
 • 1/8 – an eighth
 • 1/10 – a tenth
 • 7/10 – seven tenths
 • 1/20 – a twentieth
 • 47/100 – forty-seven hundredths
 • 1/100 – a hundredth
 • 1/1,000 – a thousandth

Lưu ý:

 • Phân số được viết dưới dạng hỗn số (mixed numbers), phải sử dụng AND để nối hai phần với nhau. Ví dụ: 1¾ = one and three quarters hoặc one and three fourths.
 • Bạn còn nhớ hỗn số không? Ta có 1¾ = (1*4 + 3)/4 = 7/4.

II. Số thập phân

Cách dùng số trong tiếng Anh

Sử dụng POINT để phân biệt phần sau dấu thập phân trong số thập phân (decimals).

Ví dụ: 3.2 = three point two. 

 • Số thập phân có nhiều hơn một chữ số sau dấu thập phân, chúng ta có thể đọc từng số một. Ví dụ: 3,456.789 = three thousand, four hundred and fifty-six point seven eight nine.
 • Quy tắc trên ngoại lệ khi nói về dollars và cents (hoặc pound và pence). Ví dụ: $32.97 = thirty-two dollars, ninety-seven (cents).

 

Tìm hiểu thêm cách viết, đọc những dạng số khác

1. Phần trăm

% = PERCENT

E.g. 58% = fifty-eight percent

 

2. Tỷ số
2:1 = two to one

 

3. Phép toán

+ (plus)
– (minus / take away)
* (multiplied by / times)
/ (divided by)

Ví dụ cách đọc các phép toán:

 • 1 + 3 = 4 (one plus three equals four)
 • 4 – 1 = 3 (four minus one equals three / four take away one equals three)
 • 3 * 2 = 6 (three multiplied by two equals six / three times two equals six)
 • 8 / 4 = 2 (eight divided by four equals two)

 

4. Ngày tháng
Để đọc ngày tháng trong tiếng Anh người ta dùng số thứ tự. Hoặc nói tháng trước ngày sau hoặc ngược lại. Giả sử bạn sinh nhật ngày 01/01 sẽ được đọc là the first of January / January the first.

5. Số 0

Số không có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau tùy vào tình huống.

 • Đọc “zero” khi nó đứng một mình.
 • 2-0 (bóng đá) = Two nil
 • 30 – 0 (tennis) = Thirty love
 • 604 7721 (số điện thoại) = six oh four…
 • 0.4 (số thập phân) = nought point four / zero point four
 • 0C (nhiệt độ) = zero degre

Qua hai phần của bài viết, iGIS hi vọng các bạn có thể củng cố thêm cho mình kiến thức về cách dùng của các dạng số trong tiếng Anh, sau này các bạn có thể dễ dàng sử dụng chúng trong những trường hợp cụ thể mà không hề bị lúng túng.

iGIS sẽ mang tới cho các bạn những bài học hấp dẫn hơn vào những lần sau. Hẹn gặp lại các bạn!

Cách sử dụng số trong tiếng Anh – phần 1

iGIS – Lê Diệp – st

 

Comments