Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh

     Trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn trong nhiều tình huống bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Sau đây, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ giới thiệu cho bạn một số cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh. Hãy cùng tham khảo nhé!

Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh

1. Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh một cách trực tiếp

  • Can you help me (do something)?
  • Will you help me (do something)?
  • Can you please (do something)?
  • Would/Do you mind (do something) for me?

Ví dụ:

A: Michelle, can you help me clean things up before we go?

(Michelle, bạn có thể giúp tôi dọn một ít đồ trước khi chúng ta đi không?)

B: Sure, what do you want me to do?

(Tất nhiên rồi, bạn muốn tôi làm gì?)

A: Kelly, will you help me take these things to the car?

(Kelly, bạn có thể giúp tôi bê những thứ này ra xe không?)

B: OK, which car do you want me to put them in?

(Được thôi, bạn muốn tôi đặt chúng ở chỗ chiếc xe nào?)

A: Excuse me, sir, will you take a picture of us?

(Xin lỗi, ông có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh không?)

B: Sure. This is a really nice camera.

(Tất nhiên rồi. Chiếc máy ảnh này trông đẹp quá)

2. Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh một cách gián tiếp

     Thay vì sử dụng lời đề nghị sự giúp đỡ trực tiếp, người nói có thể nêu lên hoàn cảnh của hiện tại của mình để người nghe thông cảm và sẵn lòng giúp đỡ hơn. Cùng tham khảo một số tình huống sau:

A: I can’t find my glasses & I can’t see anything. Can you help me find a few things?

(Tôi không thể tìm thấy kính và chẳng nhìn thấy gì hết. Bạn có thể tìm giúp tôi một vài thứ không?)

B: No problem. What are you looking for?

(Được thôi. Bạn đang tìm gì vậy?)

A: Adam, can you do me a favor?

(Adam, bạn giúp tôi một việc được không)

B: Sure.

(Tất nhiên rồi)

A: I can’t find my purse. Can you help me?

(Tôi không tìm thấy ví. Bạn giúp tôi được không?)

B: No problem, I’ll help you look for it.

(Không sao. Tôi sẽ giúp bạn tìm nó)

A: I’m late for work and my car isn’t working, so I need to find someone to take me to work.

(Tôi bị muộn giờ làm và chiếc xe của tôi không nổ máy, nên tôi cần tìm người đưa tôi tới chỗ làm)

B: I can pick you up.

(Tôi có thể đón bạn đi)

A: Oh, really? Thank you. That would help a lot.

(Thật à? Cảm ơn bạn. Như vậy thì tốt quá rồi)

     Bạn hãy ghi nhớ và sử dụng những mẫu câu này khi cần thiết nhé. Chúng sẽ rất có ích trong việc giao tiếp tiếng Anh thường ngày đấy! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.

iGIS – Hoàng Duyên – sưu tầm

Comments