Cách diễn đạt cuối tuần trong tiếng Anh

Cuối tuần là "weekend" thì ai cũng biết nhưng "cuối tuần sắp tới" hay "cuối tuần đã qua" thì bạn biết chưa?

1. Cuối tuần sắp tới
Nếu bạn muốn hỏi ai đó về cuối tuần sắp tới bằng tiếng Anh, bạn có thể dùng những câu hỏi quen thuộc như sau: 
- What are you doing this weekend?
- Do you have anything going on this weekend?
- Do you have any big plans for the weekend?
- Do you have anything planned for this weekend?

Các câu trên đều là hỏi người khác về kế hoạch cho dịp cuối tuần. Nếu bạn có sẵn kế hoạch, bạn có thể chia sẻ cho người khác:
- I'm driving to Baltimore with a friend. (Tôi sẽ lái xe tới Baltimore với một người bạn). 
- I've got a date lined up. (Tôi vừa lên lịch hẹn hò).
- Francine and I are taking the kids to the zoo. (Francine và tôi sẽ đưa bọn trẻ đi sở thú).

Nếu không có kế hoạch nào, bạn có thể dùng những câu sau:
- I don't have anything planned. (Tôi không có kế hoạch nào cả).
- I'll probably just stay at home and relax. (Có lẽ tôi sẽ chỉ ở nhà và thư giãn).
- I just want to sleep in! (Tôi chỉ muốn ngủ nướng!)

Đôi khi, bạn không muốn hỏi sâu về kế hoạch của người khác, chỉ chúc họ cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại:
- Enjoy your weekend!
- Have a great weekend!
- See you next week.

2. Cuối tuần đã qua 
Đầu tuần mới, bạn có thể hỏi người khác về cuối tuần vừa rồi bằng những câu sau: 
- How was your weekend? (Cuối tuần của bạn thế nào?)
- Did you do anything fun over the weekend? (Cuối tuần có gì vui không?)
- What did you get up to this weekend? (Cuối tuần bạn làm gì thế?)
- Did you have a good weekend? (Cuối tuần vui chứ?)

Những câu trả lời gợi ý: 
- It was awesome! (Tuyệt lắm!)
- It was pretty laid-back. (Khá thoải mái).
- I went out with some friends on Saturday. (Tôi ra ngoài với vài người bạn vào thứ bảy).
- I just puttered around the house. (Tôi chỉ bận bịu quanh nhà thôi).
- I had a pretty uneventful weekend. (Tôi có một cuối tuần bình thường/yên ổn).

Comments