Các mẫu câu với Wish

Chào các bạn,

Mỗi tuần  hãy cùng Trung tâm Anh Ngữ iGIS làm phong phú thêm vốn kiến thức Tiếng Anh của mình nhé. Tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng câu điều ước Wish. Đôi khi nuối tiếc hoặc mong ngóng về một việc gì đó, chúng ta thường hay quen “ Ước gì, hay kể mà…” Vậy việc sử dụng các mẫu câu với WISH có đặc điểm gì, liệu các bạn đã nắm được hết các cách dùng? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ nhé!!!!

Các mẫu câu với Wish

Khái niệm

Mẫu câu với Wish được dùng để diễn tả một điều ao ước, một điều không  thật ở cả hiện tại, quá khứ và tương lai. Có 3 loại câu điều ước: Điều ước ở tương lai, điều ước ở hiện tại và điều ước ở quá khứ.

1. Điều ước ở tương lai. (Future wish)

Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai.

S+ wish +S+ Would/Could +V(bare-infinitive)

Eg: John wishes he would pass the final exam next week. (The fact is that he didn’t prepare anything and he might fail.) She wishes she would work in a famous company.

(The fact is that she is not qualified enough to work in a famous company)

2. Điều ước ở hiện tại (Present wish)

Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế.

S + Wish + S + V( past simple/ Past subjunctive)

Past subjunctive ( Quá khứ giả định): Hình thức giống thì quá khứ đơn (Past Simple) nhưng với động từ be phải đổi thành WERE cho tất cả các ngôi.

Eg: I wish I had a villa ( But it is difficult for me to have a villa at present)

Nam wishes he were an actor.( But now he isn’t an actor)

3. Điều ước ở quá khứ ( Past wish)

Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ.

S + Wish +S + Past Perfect/ Past Perfect Subjunctive

Past Perfect Subjunctive : Hình thức giống như Past Perfect.

Eg: I wish I hadn’t met him yesterday ( The fact is that I met him yesterday)

Marry wishes she had learnt English three years ago.( In fact, she didn’t learn English 3 years ago, now she is regretting about that.)

4. Các cách sử dụng khác của WISH:

• “I wish to” có cùng nghĩa với “I want to”

Eg:I wish to go to Da Nang I wish to go home

• Sử dụng “Wish” với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.

Eg: We wish you a merry Christmas.

I wish you a nice holiday in America. Các bạn chú ý nhé, nếu các bạn muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, các bạn phải dùng “hope” chứ không được sử dụng “wish” nhé. Eg: We wish you a happy time in Nha Trang=We hope you have a happy time in Nha Trang.

iGIS – Bùi Thị Hiền – St

Comments