Các mẫu câu so sánh trong IELTS TASK 1 PIE CHART

Hôm nay Trung tâm Anh ngữ iGIS sẽ chia sẻ với các bạn Các mẫu câu so sánh trong IELTS TASK 1 PIE CHART, các cấu trúc dưới đây được áp dụng cho đề bài trong ảnh, khi gặp các dạng bài tương tự, hãy biến tấu đi và làm cho task 1 của các bạn trở nên phong phú hơn nhé.

Các mẫu câu so sánh trong IELTS

1) The pie charts show how many people listened to music in 2000 and 2010. ……

2) The pie charts show the proportion of songs played on different formats in 2000 and 2010. ……

3) More people listened to music on radio in 2010 than in 2000. ……

4) In 2000 nearly a third of songs were played on cassette tape but this amount decreased to about two per cent in 2010. ……

5) The proportion of people listened to music on CD was about the same in 2000 and 2010. ……

6) There was a slight increase in the number of people listening to music on MP3 player from 2000 to 2010. ……

7) In 2000 no one used the Internet to listen to music but in 2010 people used the Internet to listen to a quarter of the total songs. ……

8) In 2010 approximately half of the songs were played using two formats: MP3 player and CD. ……

9) From 2000 to 2010 the number of people listening to music on radio decreased by just over 25 percent. ……

10) From 2000 to 2010 the number of people listening to music on radio decreased to approximately half. ……

Việc trang bị cho mình một số mẫu câu khác nhau giúp các bạn có các cách diễn đạt đa dạng cho cùng một vấn đề, tránh được tình trạng bị “bí văn” trong khi thực hiện phần thi IELTS Writing. Hi vọng kiến thức này hữu ích đối với các bạn!

iGIS – Lê Hằng – st

Comments