Các dạng thức của động từ: V-ING, TO V

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục NGỮ PHÁP TOEIC ngày hôm nay của Trung tâm học tiếng Anh tại Hà Nội iGIS. Thật vui và vinh dự khi mỗi ngày qua đi, iGIS lại được đồng hành cùng các bạn trên chặng đường đầy thử thách mang tên TOEIC. Nhưng dù chặng đường đó khó đầy gian nan bao nhiêu đi chăng nữa, iGIS cũng luôn nhận thấy rằng các bạn học viên đang nỗ lực hết mình để đạt được thành công cuối chặng đường đó. Vậy hãy luôn giữ ngọn lửa đó trong mình, và cùng iGIS khám phá những chân trời tri thức mới các bạn nhé!

Dạng thức của động từ trong tiêng Anh

Trong chuyên đề ngày hôm nay, các bạn sẽ được tìm hiểu một phần ngữ pháp rất quan trọng trong quá trình luyện thi TOEIC. Trung tâm Anh Ngữ iGIS thấy rằng, một trong những câu hỏi mà các bạn học tiếng  Anh thắc mắc nhiều nhất đó là các dạng thức của động từ, làm sao để chia động từ chính xác khi làm bài tập tiếng Anh?. Khi nào thì dùng V-infinitive, khi nào thì dùng  V-ing? Vậy ngay bây giờ iGIS  sẽ cung cấp cho các bạn các cấu trúc câu thông dụng nhất của V-ing và To V. Hy vọng các bạn sẽ không còn gặp khó khăn gì với hai dạng động từ này nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào! 

GERUND (V-ING)

TO-INFINITIVE

1. Cách sử dụng

• Là chủ ngữ của câu: dancing bored him.

• Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting.

• Là bổ ngữ: Seeing is believing.

• Sau giới từ: He was accused of smuggling.

• Sau một vài động từ: avoid, mind, enjoy,…

2. Một số cách dùng đặc biệt

+ Những động từ sau được theo sau bởi V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy.

Ex: – He admitted taking the money.

      – Would you consider selling the property?       – He kept complaining. – He didn’t want to         risk getting wet.

+ Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel like, congratulate on, suspect of, look forward to, dream of, succeed in, object to, approve/disapprove of…

+ Gerund cũng theo sau những cụm từ như: 

- It’s no use / It’s no good…

- There’s no point ( in)…

- It’s ( not) worth …

- Have difficult ( in) …

- It’s a waste of time/ money …

- Spend/ waste time/money …

- Be/ get used to …

- Be/ get accustomed to …

- Do/ Would you mind … ?

- be busy doing something

- What about … ? How about …?

- Go + V-ing ( go shopping, go swimming… )

Cách dùng To-infinitive:

1. Verb + to V Những động từ sau được theo sau trực tiếp bởi to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,… Ex:

- She agreed to pay $50.

- Two men failed to return from the expedition.

- The remnants refused to leave.

- She volunteered to help the disabled.

- He learnt to look after himself.

2. Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to V Những động từ sử dụng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to know, wonder…

Ex:

- He discovered how to open the safe.

- I found out where to buy fruit cheaply.

- She couldn’t think what to say.

- I showed her which button to press.

3. Verb + Object + to V Những động từ theo công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…

Ex:

- These glasses will enable you to see in the       dark.

- She encouraged me to try again.

- They forbade her to leave the house.

- They persuaded us to go with them.  

* Note: Một số động từ có thể đi cùng với cả động từ nguyên thể và V-ing, chúng ta hãy cùng so sánh sự khác nhau về dạng thức của động từ đó và ý nghĩa giữa chúng nhé.

 •  Stop V-ing: dừng làm gì (dừng hẳn)
 • Stop to V: dừng lại để làm việc gì

Ex:    

  – Stop smoking: dừng hút thuốc.

  – Stop to smoke: dừng lại để hút thuốc

 • Remember/forget/regret to V: nhớ/quên/tiếc sẽ phải làm gì (ở hiện tại – tương lai)
 • Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc đã làm gì (ở quá khứ)

Ex:     

  – Remember to send this letter (hãy nhớ gửi bức thư này)

  – Don’t forget to buy flowers (đừng quên mua hoa nhé)

  – I regret to inform you that the train was cancelled (tôi rất tiếc phải báo tin – cho anh rằng chuyến tàu đã bị hủy)

  – I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (tôi nhớ đã trả cô ấy 2 đô la rồi)

  – She will never forget meeting the Queen. (cô ấy không bao giờ quên lần gặp nữ hoàng)

  – He regrets leaving school early. It is the biggest mistake in his life. (Anh ấy hối tiếc vì đã bỏ học quá sớm)

 • Try to V: cố gắng làm gì
 • Try V-ing: thử làm gì

Ex:    

  -  I try to pass the exam. (tôi cố gắng vượt qua kỳ thi)

  – You should try unlocking the door with this key. (bạn nên thử mở cửa với chiếc khóa này) 

 • Like V-ing: Thích làm gì vì nó thú vị, hay, cuốn hút, làm để thường thức.
 • Like to do: làm việc đó vì nó là tốt và cần thiết

Ex:      

  – I like watching TV.

  – I want to have this job. I like to learn English.

 • Prefer V-ing to V-ing
 • Prefer + to V  + rather than (V)

Ex:

  – I prefer driving to traveling by train.

  – I prefer to drive rather than travel by train.

 • Mean to V: Có ý định làm gì.
 • Mean V-ing: Có nghĩa là gì.

Ex:    

  – He doesn’t mean to prevent you from doing that. (Anh ấy không có ý ngăn cản bạn làm việc đó.)

  – This sign means not going into. (Biển báo này có ý nghĩa là không được đi vào trong.)

 • Need to V: cần làm gì
 • Need V-ing: cần được làm gì (= need to be done)

Ex:

 - I need to go to school today.

 - Your hair needs cutting. (= your hair needs to be cut)

 • Used to V: đã từng/thường làm gì trong quá khứ (bây giờ không làm nữa)
 • Be/Get used to V-ing: quen với việc gì (ở hiện tại)

Ex:    

 - I used to get up early when I was young. (Tôi thường dậy sớm khi còn trẻ)

 - I’m used to getting up early. (Tôi quen với việc dậy sớm rồi)

 • Advise/allow/permit/recommend + Object + to V: khuyên/cho phép/ đề nghị ai làm gì.
 • Advise/allow/permit/recommend + V-ing: khuyên/cho phép, đề nghị làm gì.

Ex:      

 - He advised me to apply at once.

 - He advised applying at once.

 - They don’t allow us to park here.

 - They don’t allow parking here.

 • See/hear/smell/feel/notice/watch + Object + V-ing: cấu trúc này được sử dụng khi người nói chỉ chứng kiến 1 phần của hành động.
 • See/hear/smell/feel/notice/watch + Object + V: cấu trúc này được sử dụng khi người nói chứng kiến toàn bộ hành động.

Ex:     

 - I see him passing my house everyday.

 - She smelt something burning and saw smoke rising.

 - We saw him leave the house.

 - I heard him make arrangements for his journey.

Như vậy sau Chuyên đề ngày hôm nay, chắc hẳn các bạn đã nắm rất rõ cách dùng của dạng thức của động từ chính là V-ing và To V rồi phải không nào? Hi vọng rằng bài học hữu ích với các bạn trong quá trình luyện thi TOEIC cũng như quá trình học tiếng Anh của mình. Trong những bài học sau, iGIS sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa những kiến thức quan trọng phục vụ cho quá trình luyện thi của các bạn. Hãy cùng chờ đón nhé!

Hẹn gặp lại các bạn tại những Chuyên đề sau của iGIS!

iGIS – Cao Hoa – St

Comments