Các cách trả lời câu hỏi “Where do you work?”

Nếu thấy bối rối khi ai đó hỏi bạn câu “Where do you work?”, hãy tham khảo những cách trả lời linh hoạt dưới đây.

1. I work:
- in a factory (làm việc trong nhà máy).
- in a shop (trong một cửa hàng).
- in an office (làm việc ở văn phòng, làm công việc hành chính).
- in a college/university (làm việc tại trường cao đẳng/ đại học).
- at home (làm việc tại nhà).
- at head office (làm việc tại trụ sở chính).
- on a construction site (làm việc ở công trường xây dựng).
- on a farm (làm việc ở một nông trại).
- on an oil rig (làm việc tại dàn khoan dầu).

2. I work:
- in the sales department (làm việc tại phòng bán hàng).
- in the training department (làm việc tại phòng đào tạo).
- in the marketing department (làm việc tại phòng marketing).

3. Ngoài ra có thể trả lời chung chung mình làm việc trong lĩnh vực gì như sau:
- I am in sales. (Tôi làm việc trong lĩnh vực sales).
- I am in finance (Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính).
- I’m in construction (Tôi làm việc trong lĩnh vực xây dựng).
- I’m in tourism (Tôi làm trong ngành du lịch).
- I’m in education (Tôi làm trong lĩnh vực giáo dục).
- I’m in advertising (Tôi làm trong lĩnh vực quảng cáo).

Lê Hằng

Comments