Bí quyết trả lời câu hỏi với When – part 2 TOEIC Listening

 Chào các bạn học viên thân mến!

Các bạn có một ngày vui vẻ chứ ? Trong part 2 của bài thi Toeic có nhiều câu hỏi đa dạng với Who, Whom, Which…và đây gần như cũng là phần “dễ kiếm điểm” nhất. Trong đó When-question chiếm 20%. Vậy làm sao để giành trọn số điểm với các câu hỏi với When này, cũng như các tips  tránh mắc bẫy để bài làm đạt điểm tối đa là gì?

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ iGIS sẽ chia sẻ với các bạn về những kĩ năng trả lời câu hỏi với When – part 2 Toeic Listening này nhé!

Trả lời câu hỏi với When

Bước 1: Chú ý các bẫy ở trong Toeic

- Để ý đến lỗi dùng thì và sự phù hợp giữa Chủ ngữ và Động từ (Subject-Verb agreement). Ví dụ đáp án lựa chọn chứa những từ như “ago” hay “last” nhưng câu hỏi lại hỏi thông tin ở tương lai, thì đáp án không thể là lựa chọn này. Những từ “ago” hay “ last” được xem là những từ nhiễu (distractor), là một bẫy phổ biến trong dạng thức đề thi.
– Cẩn thận với những từ đồng âm (Similar sounding)
– Câu trả lời đúng có thể ở dạng “ I don’t know”/ I have no idea/ I don’t have any clue/ it hasn’t been decided yet/ they didn’t say anything about it

Bước 2: Nghe câu hỏi và nghe đầy đủ 3 lựa chọn trước khi đưa ra câu trả lời.

- Chú ý nghe cụm động từ đi liền sau “When”
– Chú ý nghe các trạng từ chỉ thời gian, cụm giới từ chỉ thời gian.
– Loại những câu trả lời bắt đầu bằng Yes/ No hoặc loại những thông tin không liên quan, ví dụ thông tin về nơi chốn, nguyên nhân….

Bước 3: Luyện tập để đạt kết quả cao hơn

Dưới đây là một số cấu trúc và từ vựng thường gặp trong câu hỏi WHEN part 2 bài thi TOEIC, các bạn có thể tham khảo để cải thiện kỹ năng làm part 2.

Một số cấu trúc câu trả lời quen thuộc cho câu hỏi WHEN:

Cụm thời gian + ago
Ex: when did you finish the report?
3 days ago

When + động từ ở dạng quá khứ đơn
Ex: When did you start studying English?
When I was 6 years old

Giới từ (on/ in/ at…)+ thời gian ở dạng tương lai
Ex: When are you going on vacation?
On Saturday

When + động từ ở dạng hiện tại đơn
Ex: When are you going to come to the office?
When she arrives

Not until + thời gian ở dạng tương lai
Ex: When is the project expected to be finished?
Not until next year

Một số cấu trúc câu hỏi quen thuộc:
When do you usually get to the office in the morning?
When is the seminar scheduled to begin?
When do you expect the repairman to arrive?
When are you taking your vacation this year?

Một số cụm trạng từ chỉ nơi chốn thường xuất hiện trong bài thi TOEIC:
next term…
when/ until/ after/ before/ as soon as…
daily/ monthly/ annually…
next quarter
not until next week
the following Thursday
in a decade

                                                                                                           Sưu tầm- Bùi Thị Hiền

 

Comments