Bạn Nghiêm Ngọc Lưu Ly đạt được nguyện vọng IELTS 6.0

     Trước khi đến với trung tâm tiếng Anh iGIS, bạn Lưu Ly có chia sẻ rằng bạn thấy rất thiếu tự tin ở kỹ năng nghe và viết, chính vì vậy bạn rất lo lắng rằng nguyện vọng IELTS đạt 6.0 của mình là vô cùng khó khăn.

Đến với khóa học IELTS của trung tâm iGIS, bạn Lưu Ly đã được sự giúp đỡ cùng sự chia sẻ hết sức nhiệt tình của thầy cô tại trung tâm. Đặc biệt, bạn cảm thấy phương pháp giảng dạy của các thầy cô rất phù hợp với bạn. Chính vì thế bạn đã không bỏ một buổi học nào. Vấn đề nào không hiểu hay cần sự giúp đỡ, bạn lại hỏi các thầy cô và luôn được sự giải đáp nhiệt tình. Chính vì thế, bạn lại thấy rất hứng thú với việc tự học thêm ở nhà.

Tất cả những cố gắng của bạn đã được đền đáp. Bạn đã đạt được IELTS 6.0. Bạn rất hạnh phúc, bạn còn chia sẻ với chúng tôi: “Em không ngờ điểm nghe của em lại được những 7.0”…

Chứng chỉ IELTS bạn Nghiêm Ngọc Lưu Ly

Chúc mừng bạn Nghiêm Ngọc  Lưu Ly đạt 6.0 IELTS!

Comments