7 lỗi phát âm trong tiếng Anh hay mắc phải

Chào các bạn,

Phát âm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong giao tiếp nói chung và trong việc học ngoại ngữ nói riêng. Một điều rõ ràng là dù vốn từ vựng của người học tiếng Anh có phong phú đến đâu chăng nữa nhưng cũng sẽ là vô ích nếu người khác không hiểu họ nói gì. Trong bài viết này, iGIS sẽ chỉ ra cho các bạn 7 lỗi phát âm trong tiếng Anh mà nhiều người hay mắc phải.

Lỗi phát âm trong tiếng Anh

1.Purpose (mục đích) /’pə:pəs/: nếu theo như cách phát âm của nhiều người thì từ này sẽ được đọc thành ['pə:pouz], bởi lẽ theo suy nghĩ của mọi người, họ đều mặc định rằng những từ có đuôi “-ose” đều có cách phát âm là /ouz/, ví dụ suppose [sə'pouz], propose [prə'pouz], dispose [dis'pouz]…

2. Heritage (di sản) ['heritidʒ]: mọi người thường để ý đến đuôi “age” của từ này nên bê nguyên cách đọc của danh từ “age” (tuổi, đọc là /eidʒ/)

3. Schedule (lịch trình): hầu hết người học tiếng Anh đều đọc từ này thành ['skedju:l]. Tuy nhiên nếu tra từ điên, bạn sẽ thấy danh từ này chỉ có 2 cách đọc ['∫edju:l] hoặc ['skedʒul]

4. Education (giáo dục): từ này nếu đọc theo kiểu British English (tiếng Anh Anh) là [,edju:'kei∫n], và theo kiểu American English (tiếng Anh Mỹ) là [,edʒu:'kei∫n]. Nếu đọc lẫn lộn một trong hai cách theo cách của người Việt Nam vẫn đọc [,edu'kei∫n] thì không ra Anh cũng chẳng ra Mỹ, hơn nữa lại thể hiện trình độ tiếng Anh chưa sâu.

5. Build (xây dựng): Bạn nghĩ động từ này đọc là [bjuld]? Nếu tra từ điển bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy vì thực ra từ này có phiên âm là [bild], tức là âm /i/ chứ không phải âm /ju:/ như nhiều người vẫn nghĩ. Nguyên nhân là do âm /i/ ngắn (tức đọc lướt, không bành miệng sang hai bên như âm /i:/) dễ bị nghe nhầm thành âm /ju:/ đặc biệt là trong những từ có chứa cả hai chữ cái “u” và “i”

6. Audition (thử giọng) cũng là một ví dụ tiêu biểu của lỗi phát âm trong tiếng Anh. Từ này có phiên âm là [ɔ:'di∫n] tức là âm [ɔ:], nhưng thường bị các bạn đọc sai thành âm [au] tức là [au'di∫n]. Các bạn lưu ý rằng hầu hết những từ có âm được viết là “au” đều có phiên âm là là [ɔ:], ví dụ: because [bi'kɔz], August [ɔ:'gʌst], audience ['ɔ:djəns]…

7. General (chung): Hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng từ này bị đọc sai ở chỗ nào phải không? Câu trả lời nằm ở phụ âm đầu tiên /’dʒ/ mà nhiều bạn vẫn đọc nhầm thành /ʒ/. Toàn bộ phiên âm của từ này phải là ['dʒenərəl] chứ không phải ['ʒenərəl]

Trên đây là 7 ví dụ tiêu biểu của lỗi phát âm trong tiếng Anh, các bạn nên ghi nhớ rằng mỗi quy tắc phát âm đều có ngoại lệ và không nên chủ quan trong quá trình học môn ngoại ngữ này. Hãy luôn nhớ tra từ điển để biết cách phát âm chính xác nhé! Chúc các bạn thành công!

iGIS – Lê Diệp – st

Comments