Những từ vựng tuyệt nhiên không nên dùng trong IELTS Writing Task 2

Khi làm bài thi Writing, nhiều thí sinh có thói quen sử dụng các cụm từ chịu ảnh hưởng của lối tư duy bằng tiếng Việt, hoặc không thích hợp cho một bài viết. Theo kinh nghiệm của IGIS, những cụm từ sau đây không nên dùng:

1. First and foremost/ Last but not least
Nhiều bạn cho rằng từ “frist” rất đơn giản nên thường hay nghĩ xem những câu nào nhìn càng dài, càng nguy hiểm sẽ gây ấn tượng. Vì vậy, nhiều bạn thay first thành cả cụm “first and foremost” tương tự thế các bạn sẽ nghĩ ra cụm “Last but not least”.

Tuy nhiên giám khảo trong kỳ thi IELTS nhận xét rằng “first and foremost” và “Last but not least” sẽ không phù hợp cho IELTS writing academic thay vì đó các bạn chỉ dùng đơn giản là “first” “firstly” và “last”, “lastly”

2. Good
“Good” Một từ rất hay dùng trong tiếng Anh nhưng “good” được nhận xét là từ nên tẩy não bởi đây từ mang ý nghĩa chung chung không phù hợp trong witing task 2.

Trong video bài giảng cô Ngọc đã đưa ra một ví dụ để các bạn có thể tìm cho mình tìm những hay hơn thay thế cho “good”

3. Bad
Ngược với “Good” thì chúng ta có “bad” là từ có nghĩa chung chung và các bạn cũng không nên dùng cho bài thi IELTS writing của bạn.

4. Moreover, Besides…
Đây là 2 từ mà người bản xứ họ rất ít khi dùng trong văn viết học thuật nên các bạn cũng cần tẩy não 2 từ này mà thay vào đó bạn có thể dùng thay bằng từ khác.
Moreover –> Furthermore
Besides –> In addition / Additionally

5. In a nutshell, To put in a nutshell…
Đây là 2 cụm từ “infomal” chính vì vậy chúng ta hoàn toàn không nên sử dụng trong câu kết luận, thay vào đó các bạn nên dùng “In conclusion”

Lê Hằng

Comments