3 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong bài thi TOEIC

Muốn đạt kết quả cao trong kì thi TOEIC, bạn không chỉ chuẩn bị một vốn từ vựng phong phú mà còn phải nắm vững ngữ pháp TOEIC nữa. Nhiều bạn có chia sẻ rằng thường dùng sai một số từ trong tiếng Anh vì vậy mà bị mất điểm trong bài thi một cách đáng tiếc. Hôm nay, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ giúp bạn phân biệt 3 cặp từ dễ gây nhầm lẫn thông qua cấu trúc ngữ pháp của chúng nhé!

3 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong bài thi TOEIC

3 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong bài thi TOEIC

1. advise – recommend: đề xuất, giới thiệu

- advise + sb + that + clause

Ex: The lawyer advised the owner that filing for bankruptcy was his only option. 

- recommend + that + clause

Ex: The stockbroker recommended that shares of the offering be purchased immediately. 

2. attend – participate: tham gia, tham dự

- attend + sb

Ex: The director is requiring all new employees to attend the session on insurance.

- participate + in + sb

Ex: Our employer has asked us to participate in the company’s open house event.

3. speak – tell – say – express: nói, phát biểu

- speak + to + sb about st

Ex: He will speak to management about production cuts.

- tell + sb + that- clause/sb about st

Ex: We had to tell the client that we would be unable to meet the deadline.

- say + to sb + that – clause

Ex: The secretary said to him that the meeting had been postponed.

- express + st

Ex: The buyer has express interest in purchasing the unused lot.

Các bạn hãy nắm rõ các cấu trúc đặc trưng của mỗi từ để không bị sử dụng nhầm lẫn nữa nhé!

iGIS – Bùi Hiền – sưu tầm

 

Comments