19 GẠCH ĐẦU DÒNG CẦN LƯU Ý KHI VIẾT BÀI LUẬN ACADEMIC ESSAY

Các bạn thân mến!

Môt trong những khó khăn lớn đối với người học IELTS đó là không thể sử dụng tiếng Anh theo lối hành văn của người bản xứ. Các bạn thường băn khoăn: “Trong tiếng Anh câu này sẽ diễn đạt như thế nào nhỉ?”. Hôm nay, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ chia sẻ với các bạn một số điểm lưu ý giúp bạn viết essay thật “chuẩn” nhé!

 

 

1. Không sử dụng tiếng lóng hay các từ ngữ thông tục (không trang trọng) vì sẽ gây cho người đọc ấn tượng xấu.

One social problem of towns in the sticks is guys burning up and down the main drag on Saturday nights.

One social problem in country towns is young people drive too fast on main street on Saturday nights.

 2. Không nên viết tắt, đặc biệt là những từ mang nghĩa phủ định, như “don’t”, “haven’t” và “Can’t” mà phải thay bằng “do not” , “have not” và “cannot”.

 3. Không nên sử dụng “e.g” và “etc” khi đưa ví dụ.

 4. Không nên sử dụng những từ ngữ mang tính phân biệt, kỳ thị đối với giới tính, chủng tộc, văn hóa, tuổi, khuyết tật hoặc quốc gia.

When a manager arrives home he is usually too tired to help his wife do any housework.

Managers arrive home, they are usually too tired to help their partners do any housework

 5. Nên sử dụng cách hành văn sự thật (thực tế), biểu cảm không quan trọng.

Global warming is the most serious problem the world has ever faced and it will cause billions of unfortunate people horrible deaths in the next 30 years.

Global warming is a very serious problem and it might cause a large number of deaths over the next 30 years.

 6. Nên dùng những câu nhận định, không nên sử dụng câu hỏi.

What can be done about traffic fatalities? How can this slaughter on the road be stopped?

Traffic fatalities have become a very serious problem and new laws must be implemented to prevent them.

 7. Academic writing quan tâm tới những gì đang xảy ra với toàn xã hội hơn là cá nhân. Vì vậy cần tránh sử dụng “I”, “me”, “my”, “we”, “you” hay “our”.

 8. Bạn phải chắc chắn những điều bạn viết ra là chính xác. Bài viết sẽ không đáng tín cậy nếu những câu nhận định của bạn đưa thông tin sai lệch.

In this essay I will write about the best way for my country to spend its tax money.

This essay will outline the most advantageous method for Australia to make use of its tax revenue.

 9. Các bài luận phải được trình bày ở font chữ 12, không sử dụng in hoa, in đâm, in nghiêng, gạch dưới, dấu chấm hoặc số.

 10. Tránh lặp lại từ hoặc cấu trúc khiến người đọc thấy nhàm chán, bạn nên cố gắng sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau.

People in developing countries should be assited because people in developing countries need help. Therefore the Australia government should increase aid to people in developing countries.

As developing countries require assistance, the Australian government should supply them with increased aid 

11. Academic writing rất rõ ràng, cụ thể. Những nhận định chung chung, mập mờ không nên sử dụng (vd: một số trường học, một việc gì đó…).

There are many problems in some schools so the government should do something to help them.
There are problems such as drugs and violence in public high schools so the government should supply more training for teachers.

12. Academic writing quan tâm tới xu hướng xã hội hơn là của cá nhân. Nên sử dụng những xu hướng và thống kê để hỗ trợ cho bài viết của bạn.

People on low incomes are having a great difficult time. My grandmother is on a pension but she doesn’t get enough money to buy an air conditioner. She is really cold in winter and hot in summer.
Low income earners such as old-age pensioners are experiencing financial difficulties and cannot purchase air conditioners and other necessary consumer durable. This results in physical discomfort in the summer and winter.

13. Bạn nên quan tâm tới việc miêu tả quá trình diễn ra hơn là người làm hành động đó. Cần tránh những chủ từ như “Some people” và “Humans”. Nên sử dụng PASSIVE VOICE thay thế

Due to falling prices people are buying more electrical goods like flat screen TVs etc. So, more humans are becoming addicted to technology.

Due to falling prices, purchases of flat screen TV and other electrical goods are increasing. This has, however resulted in increases addiction to technology.

14. Câu càng dài thì lại càng dễ mắc lỗi. Tốt nhất là bạn nên viết câu không quá 3 dòng.

The recent problems in Japan such as the Fukushima nuclear power disaster have shown that nuclear power is dangerous and should no longer be used to generate electricity and that other sources of power such as wind or solar power should be used because they are not only safer but much more environmentally friendly as well as can therefore help to reduce global warming as well which is a big advantage.

The recent problems in Japan such as the Fukushima nuclear power disaster has shown that nuclear power is dangerous and should no longer be used to generate electricity. As a result, other sources of power such as wind or solar power should be used because they are not only safer but much more environmentally friendly. Therefore, they can help to reduce global warming which is also a big advantage.

15. Bạn nên sử dụng những từ dài mang nhiều nghĩa bởi nó có tính học thuật hơn.

When people go to other places they buy a lot of stuff for their kids and things for their mates.
When tourists travel abroad, they tend to purchase a large number of souvenirs for their family and friends.

16. Những gì bạn nghĩ là kiến thức thông thường có thể là điều mới với nhiều người khác.
As everyone knows, diets are a waste of time. It is evident that exercise is the best cure for obesity
Diets are often ineffective and in many cases exercise is a much better treatment for obesity.

17. Không nên sử dụng “too” ở cuối câu mà hãy thay bằng một phương pháp khác (ví dụ “also” chẳng hạn).

18. Nên sử dụng danh từ số nhiều – tránh dùng “he/she”.

A scientist has a very important job. He/she can make discoveries that can change the history of our planet.

The work that scientists do is extremely important. It can result in discoveries that may change the history of the planet.

19. Những từ “so”, “and”, “but” và “because” dùng để nối câu chứ không phải để bắt đầu câu mới. Thay vào đó bạn có thể sử dụng những từ như “In addition”, “therefore”, “however” và “as a result” để bắt đầu câu.

There is a long waiting list for medical treatment in Queensland. But the government is not taking any action to shorten it. So patients have to wait years for treatment. Because there are not enough doctors.

There is a long waiting list for medical treatment in Queensland. However, the government is not taking any action to shorten it. As a result, patients have to wait years for treatment because there are not enough doctors.

 

Đây là một bài học hay dành cho các bạn muốn học writing, các bạn nhớ lưu lại để sau này có thể học và đọc lại dễ dàng hơn nhé.

 

iGIS – Lê Hằng – sưu tầm

 

Comments